Zintegrowany System Zarządzania Platformą

(IPMS)


Dostarczony przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Dowiedz się więcej!

Wstęp


Laboratorium IPMS to nowoczesna pracownia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Platformą, która jest odwzorowaniem pracy rzeczywistego systemu okrętowego. Wyposażenie i projekt pracowni pozwala studentom zdobyć praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie jego funkcjonowania.

STANTOS™ produkcji CTM, to system zbudowany w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne. Oprogramowanie stworzone jest na bazie uniwersalnego frameworku SEFCOM, który jest podstawą innych systemów okrętowych realizowanych przez CTM.

Wykaz użytych skrótów:

IPMS - ang. Integrated Platform Management System

CTM - Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

STANTOS™ - System Zintegrowanego Zarządzania Platformą produkcji OBR CTM S.A.

SCADA - ang. Supervisory Control And Data Acquisition

DMA - ang. Dead Man Alarm

System


Charakterystyka systemu

Laboratorium IPMS wyposażone jest w 10 stacji roboczych i stację symulacyjną, którą obsługuje administrator. Każda ze stacji roboczych wyposażona jest w zestaw sterowników PLC i panele symulacyjne w tym 3 panele alarmowe okrętów. Dodatkowo w laboratorium znajduje się 5 modeli fizycznych urządzeń. Architektura systemu oparta jest na sieci komputerowej, wykonanej w topologii pierścienia. Do budowy sieci komputerowej wykorzystane zostały urządzenia sieciowe renomowanej firmy Allied Telesis.

Oprogramowanie STANTOS™

Kluczowe funkcje STANTOS™:

 • monitorowanie i sterowanie parametrami systemów i sensorów,
 • nowoczesny intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na wyświetlanie informacji w postaci graficznej na ekranie,
 • automatyczna aktualizacja po zmianie stanu procesu,
 • udostępnianie listy alarmowej w formacie alfanumerycznym,
 • prezentacja trendów mierzonych parametrów analogowych oraz cyfrowych,
 • możliwość konfiguracji systemu w trakcie działania,
 • komunikacja sieciowa z wykorzystaniem inteligentnej szyny danych,
 • kontrola urządzeń sieciowych oraz automatyki
 • wbudowana instrukcja użytkownika,
 • nadzorowania procesu – automatycznie uruchamiany alarm w przypadku krytycznego stanu procesu,
 • systemu powiadomień w przypadku przekroczenia predefiniowanych wartości granicznych,
 • archiwizowania danych procesowych - archiwizowane elektronicznie lub drukowanie,

Dodatkowo system STANTOS™ zapewnia:

 • monitoring i sterowanie: pompami, zaworami, urządzeniami HVAC,
 • pomiar poziomów w zbiornikach,
 • precyzyjną informację o źródle sygnału I/O,

Panele symulacyjne

Dzięki panelom symulacyjnym można generować zdarzenia alarmowe przykładowych urządzeń okrętowych, zadawać wartości analogowe i cyfrowe sensorom i urządzeniom pomiarowym. Podstawowym założeniem było umożliwienie studentom symulacji rzeczywistego, nowoczesnego systemu SCADA z wykorzystaniem sterowników PLC w szybkiej sieci przemysłowej. Urządzenia wykonawcze przy stacjach roboczych są symulowane w oprogramowaniu, a także modelowane w warstwie sprzętowej dzięki wykorzystaniu szeregu podstawowych komponentów automatyki.

Automatyka


Zestawy sterowników PLC

Wszystkie elementy automatyki połączone są ze sobą szybką siecią automatyki przemysłowej, pozwalającą na wzajemną komunikację.

Zestawy automatyki zawierają:

 • Sterownik PLC S7-1500 (CPU 1511C-1 PN)
 • kartę pamięci SIMATIC Memory Card, 4 MB
 • moduł wejść cyfrowych DI 16 x 24 V DC HF
 • moduł wyjść cyfrowych DO 16 x 24 V DC/0,5 A ST
 • szynę montażowa DIN (dedykowana) 160 mm
 • zasilacz PM 70 W 120/230 V AC
 • oprogramowanie STEP 7 Professional V15

Sterowniki PLC mogą być programowane do współpracy z modelami fizycznymi oraz panelami symulacyjnymi wykorzystując oprogramowanie narzędziowe STEP 7 Professional.

Możliwe języki programowania IEC:

 • Język strukturalny (SCL)
 • Język drabinkowy (LAD)
 • Diagram bloków funkcyjnych (FBD)
 • Lista instrukcji (STL)
 • Programowanie sekwencyjne (GRAPH)

Modele fizyczne

Modele fizyczne są uproszczonym odwzorowaniem rzeczywistych systemów okrętowych. Ich włączenie generuje odpowiednie sygnały, które po przetworzeniu przez sterowniki PLC odbierane są przez System STANTOS™ i zobrazowane jako zdarzenia pięciu rzeczywistych systemów okrętowych. Na poszczególnych stanowiskach możliwe jest symulacyjne sterowanie instalacją balastową, klimatyzacyjną, paliwową, pożarową i oleju smarnego.

Panel alarmów okrętowych

Panel alarmów okrętowych składa się z trzech urządzeń alarmowych stosowanych standardowo na statkach, co do których wymagana jest bezwachtowa praca siłowni. Są to: System alarmowy („Watch call system”), Panel alarmów grupowych (Group Alarm Panel), Dead Man Alarm (DMA).